CG动漫美女福利进图

CG动漫美女福利进图

内容:《病源论》云∶若中于腹,则气激,则肠随疮孔出也。 又和麻油涂上,以故油衣裹三日,开。

若未出皮肤,在营卫刺痛者,随痛处急宜灸之三五炷,即瘥。特禁生鱼,余不禁。

又方∶伏龙肝末,水服二方寸匕。急且斫桑,取白汁,以浓涂之。

又方∶以酢浆作盐汤洗之,日可十反。 若觉讫乃欲求方,其人已入木矣。

《录验方》∶锻石下筛,水和涂之。《葛氏方》治蹴倒,有损痛处气急面青方∶干地黄半斤,酒一斗渍,火温。

槐白皮半斤,切,以苦酒二升渍半日,刮去疮处以洗,日五、六。行疽发如肿,或复合相往来,可要追其所在,刺之即愈。

Leave a Reply