Vol069宝宝兔宝宝3223写真套图32P宝宝兔宝宝嗲囡囡

Vol069宝宝兔宝宝3223写真套图32P宝宝兔宝宝嗲囡囡

 子和亦谓∶心火太盛,津液耗涸,在上则为膈消,甚则消及肺脏;在中则为肠胃之消,甚则消及脾脏;在下则为膏液之消,甚则消及肾脏;在外则为肌肉之消,甚则消及筋骨;四脏皆消,则心自焚而死矣。痰在耳,轮痒痛,蝉鸣水响。

心脉与脊里细筋相连贯,故心痛有连背者。又有众痹、周痹之名。

诸寒痛得热即止者,用熟艾半斤,隔白纸铺腹中,又以憨葱数枝,批作两半片,铺艾上,再用纸盖之,慢火熨斗熨之,冷则易,觉腹中热,腹皮热难当,仍用帛裹紧,将冷乃解。两脚须常护,令暖有微汗,仍不时令人按揉。

 或用人参养荣汤亦可,但虚候少退即宜屏去,勿久用也。郁火,重按烙手,轻按不觉,取汗则愈。

脉沉迟,不能食腹痛。观御痛者恒握拳切牙,与小儿惊搐切牙捏拳形状相同,可知此证必因风火内攻,有难于禁当者,故有此抵御情状。

心、胃、脾三等脉,凡有其一,即为偏枯者。阳明胃府之汗也。

Leave a Reply