No2290女神周于希Sandy三亚旅拍清纯学生制服半脱露性感内衣诱惑写真68P周于希秀人网

No2290女神周于希Sandy三亚旅拍清纯学生制服半脱露性感内衣诱惑写真68P周于希秀人网

 李中梓曰:按少阴用药,有阴阳之分,如阴寒而四逆者,非姜附不能疗此证,虽云四逆必不甚冷,或指头微温,或脉不沉微,乃阴中涵阳之证。发热无汗,干呕不渴,小便不利者,属太阳伤寒,小青龙汤证也。

太阳病,以火熏之,不得汗,其人必躁,到经不解,必圊血,名为火邪。呕者,邪气上逆也。

逆者,追虚逐实也。 又曰:吐利而渴,与猪苓汤证同,其别在但欲寐。

如脉浮有表,当以汗解者,用枳实栀子豉汤汗之;脉沉有里者,当以下解者,用枳实栀子豉加大黄汤下之;若无表里证,当和解之者,用小柴胡汤和之。太阳中热者,谓是太阳表证而属中热也。

大下之后,复发汗,小便不利者,亡津液故也,勿治之,得小便利,必自愈。若自利不渴,则为里有寒,属阴也。

盖以汗多胃燥,无水不能下行,乃水涸之小便少,非水蓄之小便不利也,恐猪苓汤更利其小便,则益竭津液而助燥矣。食郁湿瘀,此欲作谷疸之征,非阳明热湿,腹满发黄者比。

Leave a Reply