younv资源种子

younv资源种子

又云∶圣人以上热下寒,是有春夏无秋冬也。因劳倦者,必气虚喘乏,四肢困倦,遇劳即发,补中益气汤。

 阴并于阳,自内之外,则热甚。止泻汤去白术,加黄连、滑石、扁豆。

当下者,控涎丹加盆硝等分,每服三两丸。亦有沉静之人,收视返听,精气退藏于密,而上窍亦渐闭者,乃高寿之征也。

口疳,多食肥甘,积热所致,用口疳药吹之。《经》谓∶诸逆冲上,皆属于火。

气逆而虚者,陈皮竹茹汤。淋证茎中必痛,若先痛后痒,则火退矣,或者实证转虚。

吐泻后,小便利,汗出者,即内外热,亦宜温之。观伤寒少阳证往来寒热,初无定期可见矣。

Leave a Reply